Búa kiểm tra tác động lò xo tiêu chuẩn có thể bảo vệ, thiết bị kiểm tra tác động năng lượng thấp / Protable Standard Spring Impact Test Hammer , Low Energy Impact Test Apparatus SH-1 SH-2 SH

Búa va chạm bao gồm ba phần:

A. Vỏ. Bao gồm vỏ bọc, bộ phận dẫn hướng và cơ cấu nhả tác động, và các bộ phận được cố định trên các bộ phận này.

B. Yếu tố tác động. Bao gồm đầu búa, đuôi búa và tay bắn.

C. Thả hình nón.

Mã: 1209-11550 Danh mục: