Vật liệu cách điện Bảo vệ chống xâm nhập Thiết bị kiểm tra IP1X Hình cầu cứng 50mm / Insulating Material Ingress Protection Test Equipment IP1X Test 50mm Rigid Sphere HT-I01 HT-I01T

Đầu dò thử nghiệm này có thể được tùy chỉnh. Nó có thể được sử dụng để kiểm tra chống điện giật khi được trang bị đầu nối amphenol. Hoặc dùng để thử nghiệm bảo vệ vỏ khi hở lỗ ren M6 ở cuối tay cầm (kết nối với lực kế kéo và đẩy). Đầu dò có số kiểu là "T" là với lực.

Mã: 1209-11370 Danh mục: