IEC60950.1 Máy kiểm tra tác động bóng rơi với bi thép 25g / 29g / IEC60950.1 Dropping Ball Impact Testing Machine With 25g / 29g Steel Ball SBD-2

Thiết bị kiểm tra độ rơi bóng chủ yếu được sử dụng để kiểm tra nhựa, gốm sứ, sợi thủy tinh và các vật liệu khác. Chọn quả cầu thép tương ứng theo các yêu cầu tiêu chuẩn liên quan, sau đó điều chỉnh nó đến một độ cao nhất định, sau đó làm cho nó rơi tự do để tác động vào mẫu thử. Sau đó, đánh giá chất lượng của mẫu thử theo mức độ hư hỏng.

Mã: 1209-11190 Danh mục: