Chất liệu gốm Fuchsin Methylated Spirit Solution Thiết bị kiểm tra áp suất 15MPa / Ceramic Material Fuchsin Methylated Spirit Solution Pressure Test Equipment 15MPa HJ0607

Thiết bị thử nghiệm này được thiết kế và sản xuất theo tiêu chuẩn IEC 60335-1 điều 22.32, GB 4706.1 điều 22.32. Nó được sử dụng để xác định xem vật liệu gốm có được thiêu kết chặt chẽ hay không, bao gồm hai phần: thùng chứa thử nghiệm và thiết bị tăng áp có màu đỏ tươi.

Vật liệu gốm được chia thành các mảnh và được ngâm trong dung dịch chứa 1 g fuchsine trong mỗi 100 g linh kiện metyl hóa. Giải pháp là bảo trì

Mã: 1209-10940 Danh mục: