Thiết bị kiểm tra độ rơi bóng Máy kiểm tra tác động IEC60598.1 / IEC60950.1 SBD-2 / Ball Drop Test Apparatus Impact Testing Machine IEC60598.1 / IEC60950.1 SBD-2

Thiết bị thử nghiệm này xác nhận các tiêu chuẩn của IEC60598.1 và IEC60950.1. Nó có thể áp dụng cho thử nghiệm tính năng va đập của vỏ thiết bị. Nó có lợi thế về hiệu suất chính xác và hoạt động thuận tiện cũng như bố trí hợp lý. Được điều chỉnh đến một độ cao nhất định, quả cầu thép, có trọng lượng theo yêu cầu, rơi xuống đập vào mẫu thử nghiệm. Sau đó người thử có thể đánh giá chất lượng của mẫu theo mức độ hư hỏng của mẫu thử. Nó có thể được sử dụng trong thử nghiệm độ bền của vỏ bằng vật liệu nhựa, gốm, acryl và sợi thủy tinh.

Mã: 1209-10880 Danh mục: