Thiết bị gia dụng Thiết bị kiểm tra kim-lửa có nguy cơ cháy 7 inch IEC 60695-11-5 / Household Appliance 7 Inch Fire Hazard Needle-Flame Test Apparatus IEC 60695-11-5 NF-2

Mã: 1209-10870 Danh mục: