Thiết bị kiểm tra tác động áp suất nhiệt độ thấp IEC60884 Hình 27 / Low Temperature Pressure Impact Test Equipment IEC60884 Figure 27 LTI-1

Mã: 1209-10800 Danh mục: