Thiết bị kiểm tra khả năng chống xâm nhập chống va đập của nước đá Điều khoản ISO 16750-45.4.3 / Ice Water Shock Submersion Ingress Protection Test Equipment ISO 16750-4 Clause5.4.3 HC-IWS0

Mã: 1209-10770 Danh mục: