Máy kiểm tra thiết bị điện IEC 62552, Cửa tủ lạnh và ngăn kéo 2 trạm Máy kiểm tra độ bền hai cửa bên mở / IEC 62552 Electrical Appliance Tester , Refrigerator Door And Drawer 2 Stations Two

Máy kiểm tra độ bền của cửa tích hợp được thiết kế và sản xuất đặc biệt theo điều 22.112 của IEC 60335-2-24, IEC 62552 điều 11.2, điều 11.3, v.v. Thích hợp cho thử nghiệm cửa tủ lạnh. Nó là một thiết bị đặc biệt để kiểm tra độ bền và cấu trúc của cửa tủ lạnh.

Mã: 1209-10660 Danh mục: