Hệ thống kiểm tra rò rỉ khí Heli hai buồng chân không cho bộ lọc khô ô tô Dưới 1,5g / năm / Two Vacuum Chamber Helium Leak Test System for Automotive Dry Filter Less Than 1.5g/year HJAU019

Hệ thống kiểm tra rò rỉ heli này được thiết kế theo nguyên tắc cơ bản của phát hiện rò rỉ heli, heli được sử dụng làm khí đánh dấu, heli được đổ đầy vào phôi trong buồng chân không, và sau đó máy phát hiện rò rỉ heli có thể phán đoán chính xác và nhanh chóng sự rò rỉ của phôi.

Mã: 1209-10650 Danh mục: