Thiết bị thụt vào nhiệt độ cao cho vật liệu cách điện IEC 60884-1 / High Temperature Indentation Device For Insulation Material IEC 60884-1 HTI-1

Mã: 1209-10400 Danh mục: