IEC60320-1-2 Thiết bị thử nghiệm ngọn lửa dây điện để đốt cháy dọc / IEC60320-1-2 Electric Wire Flame Test Apparatus For Vertical Combustion VF-1

Thiết bị này phù hợp với yêu cầu tiêu chuẩn của IEC60320-1-2. Nó có thể áp dụng cho thử nghiệm đốt cháy thẳng đứng của dây hoặc cáp điện đơn lẻ. Nó được sử dụng để đo đặc tính cháy của vật liệu cách nhiệt. Thời gian đốt có thể được cài đặt trước theo mẫu vật. Nó là thuận tiện để điều chỉnh độ cao ngọn lửa.

Mã: 1209-10390 Danh mục: