Máy đo ổ cắm AS / NZS3112 / Máy đo phích cắm và ổ cắm tiêu chuẩn của Úc và New Zealand / AS / NZS3112 Plug Socket Tester / Australian And New Zealand Standard Plug And Socket Measuring Gauge

Mã: 1209-10310 Danh mục: