Thiết bị thử nghiệm thả rơi IEC 60335-2-4 Bán cầu cao su có đường kính 70 mm / IEC 60335-2-4 Drop Test Apparatus Rubber Hemisphere With Diameter Of 70 mm HJ0639

Một bán cầu cao su có đường kính 70 mm và độ cứng từ 40 IRHD đến 50 IRHD được cố định vào một hình trụ có khối lượng 20 kg và thả rơi từ độ cao 10 cm vào giữa nắp.

Thử nghiệm được thực hiện ba lần, sau đó nắp không được hư hỏng đến mức có thể tiếp cận được các bộ phận chuyển động.

Nó được sử dụng để phát hiện các đặc tính độ bền cơ học chống va đập của vỏ thiết bị bằng cách tải các tải từ trên xuống.

Mã: 1209-10230 Danh mục: