Dây Anchorage Thiết bị kiểm tra độ căng và xoắn để kiểm tra thiết bị gia dụng / Cord Anchorage Electrical Appliance Tester Strain And Twisting Device For Testing Household Appliances HJ0609

Thiết bị thử nghiệm sử dụng cấu trúc chữ Z, có thể được sử dụng để kiểm tra độ chắc chắn của đầu kẹp của tủ lạnh, máy giặt và dây nguồn của các thiết bị gia dụng lớn khác.

Phương pháp thử là đánh dấu trên dây cách điểm neo dây hoặc điểm thích hợp khác khoảng 20 mm. Sau đó, dây được kéo, không giật trong 1 s theo hướng bất lợi nhất với lực xác định. Thử nghiệm được thực hiện 25 lần. Khi đó, dây, trừ khi trên cuộn dây tự động, phải chịu một mômen xoắn tác dụng trong 1 min. Sau thử nghiệm trên, dây không được dịch chuyển theo chiều dọc quá 2 mm.

Mã: 1209-10190 Danh mục: