IEC61032 Hình 11 Đầu dò thử nghiệm 17 Dây thử nghiệm Đầu dò ngón tay / IEC61032 Figure 11 Test Probe 17 Test Wire Test Finger Probe HT-I11

Mã: 1209-10060 Danh mục: