Máy kiểm tra tác động lực dính, Thiết bị kiểm tra tác động thiết bị búa / Adhesive Force Impact Testing Machine , Hammer Test Device Impact Test Apparatus HTD-1

Thiết bị thử nghiệm này xác nhận theo tiêu chuẩn của cách thử nghiệm búa thả YDT757. Nó phù hợp để kiểm tra lực kết dính của lớp phủ mạ kẽm nhúng nóng. Trong quá trình thử nghiệm, búa thả tự do được sử dụng để đập vào lớp mạ kẽm để kiểm tra xem lớp mạ kẽm có đạt yêu cầu tiêu chuẩn hay không. Hạng mục này thích hợp cho nhà máy sản xuất như tháp sắt và bộ phận kiểm tra chất lượng để xử lý kiểm tra và kiểm soát chất lượng.

Mã: 1209-10050 Danh mục: