Chun Yen CY-6478 Máy thử chỉ số chảy Melt Flow Indexer

Máy sử dụng để thử chỉ số Melt Flow Indexer trong ngành cao su.

Mã: 1155-16000 Danh mục: