Máy kiểm tra chống thấm nước hộp nhỏ giọt cố định IEC60529 IPX1 IPX2 với bộ lọc nước sạch / IEC60529 IPX1 IPX2 Fixed Drip Box Waterproof Testing Machine With Clean Water Filtration Unit DP-1

Thiết bị thử nghiệm này là để xác minh Bảo vệ chống lại các giọt nước rơi theo phương thẳng đứng. Nó được thiết kế và sản xuất phù hợp với yêu cầu tiêu chuẩn của điều khoản IEC60529 IPX1 và IPX2.
Sự lên xuống của hộp nhỏ giọt được điều khiển bởi động cơ. Nó được trang bị bàn vật kính xoay có tốc độ quay là 1r / phút cho thử nghiệm IPX1 ; Nó cũng được trang bị góc xiên 15 ° để hỗ trợ lấy mẫu cho thử nghiệm IPX2. Hơn nữa, thiết bị này cùng với bộ lọc nước sạch có thể ngăn chặn lỗ kim bị kẹt.

Mã: 1209-10010 Danh mục: