Cảm biến áp suất chênh lệch DP-30R / DP-30R Differential Pressure Sensor

Giới thiệu:
Cảm biến áp suất chênh lệch DP-30R có thể nhanh chóng đo chênh lệch áp suất của không khí hoặc khí không ăn mòn và hiển thị chúng bằng tinh thể lỏng LED 4 bit với thiết kế theo dây chuyền tiên tiến. Cảm biến chênh lệch áp suất DP-30R có đặc điểm chất lượng ổn định và đáng tin cậy , độ chính xác cao, và được sử dụng rộng rãi trong điện tử, hàng không vũ trụ và các bộ phận nghiên cứu khoa học và sản xuất khác.
Mã: 1269-10410 Danh mục: