Máy kiểm tra độ ẩm ngũ cốc YH-55

Máy đo độ ẩm này được sử dụng để phát hiện chất lượng tiêu chuẩn của thực phẩm. Điều kiện sinh trưởng đặc biệt và các giống mới có thể ảnh hưởng đáng kể đến đặc tính của thực phẩm. Vì vậy, việc đo lường và kiểm soát kịp thời độ ẩm của thực phẩm có thể kiểm soát được chất lượng thực phẩm.