Thiết bị kiểm tra bảo vệ chống xâm nhập Bộ thử nghiệm tiêu chuẩn IEC 60132 60335 Bộ đầu nhọn đầu dò / Ingress Protection Test Equipment IEC 60132 60335 Standard Test Probe Pin Thorn Kit HT-I

Bộ thử nghiệm chống điện giật tiêu chuẩn IEC 60132/60335 Kit là vật dụng cần thiết cho thử nghiệm bảo vệ chống điện giật trong gia đình và các thiết bị điện tương tự.

Mã: 1209-15210 Danh mục: