Thiết bị thử nghiệm ngâm áp suất 100w để mô phỏng môi trường nước để kiểm tra hiệu suất bảo vệ / 100w Pressure Immersion Test Device To Simulate The Water Environment To Test The Protective

Nó được sử dụng để thử nghiệm IPX8. Dưới thiết bị có cấp bảo vệ vỏ (mã IP) chủ yếu dành cho các sản phẩm điện tử, điện chiếu sáng ngoài trời, tủ điện, thiết bị thông tin liên lạc, thiết bị lặn và các sản phẩm khác để mô phỏng môi trường nước nhằm kiểm tra tính năng bảo vệ của sản phẩm IP. Kết quả thử nghiệm được sử dụng để xác định xem các yêu cầu có được đáp ứng hay không, để đưa ra thiết kế, phát triển, tối ưu hóa và kiểm tra xuất xưởng của sản phẩm.

Mã: 1209-15200 Danh mục: