Hệ thống kiểm tra rò rỉ Helium chân không tự động cho các bộ phận ô tô Thời gian chu kỳ 1 phút / máy tính Tỷ lệ rò rỉ 1,0E-5mbar.l / s / Automatic Vacuum Helium Leak Test System for Automobi

Nó được yêu cầu là không bị rò rỉ đối với bộ tản nhiệt, bộ trao đổi nhiệt, bộ trao đổi dầu, thùng nhiên liệu và các bộ phận khác của ô tô. Vì có thể có các khuyết tật hàn, cần phải kiểm tra rò rỉ trước khi lắp ráp xe. Giải pháp thông thường là hệ thống kiểm tra rò rỉ heli trong buồng chân không tự động, rò rỉ tích hợp sẽ được kiểm tra nhanh chóng và chính xác.

Mã: 1209-10410 Danh mục: